Prisliste 2017 eierskifteforsikring

 

Enebolig

For alle typer eneboliger som ligger fritt med gnr/bnr og evt. seksjonsnummer samt bolig som er knyttet sammen med annen bolig via garasje/carport, rekkehus eller to/flermannsbolig med eget gnr/bnr.

Med boligsalgs-/tilstandsrapport

Premiesats 4.25‰
Minimumspris kr. 9.000,-
Pristak kr. 47.500,-

Uten boligsalgs-/tilstandsrapport

Premiesats 5.35‰
Minimuspris kr. 9.500,-
Pristak kr. 50.000,-


Selveier

For alle typer leiligheter, to/flermannsboliger eller rekkehus med seksjonsnummer.

Premiesats 3.30‰
Minimumspris kr. 4.4.00,-
Pristak kr. 24.000,-


Andel

For alle typer eneboliger, leiligheter, to/flermannsboliger, rekkehus med andelsnummer, eller aksjenummer.

Premiesats 2.00‰
Minimumspris kr. 2.200,-
Pristak kr. 24.000,-


Tomt/hytte

Alle enheter som er regulert til fritidsformål. Herunder hytte, nedlagte småbruk, ferieboliger og lignende tilfeller, samt tomter.

Unntak: Fritidsleiligheter registreres og prises som ordinære leiligheter.

Premiesats 4.25‰
Minimumspris kr. 8.500,-
Pristak kr. 40.000,-


Generelt

  • Alle priser forutsetter at det foreligger «AS IS»-klausul i kontrakten.
  • Foreligger det ikke en «AS IS»-klausul beregnes dobbelt premie og pristaket økes tilsvarende.
  • Det må stå i kjøpekontrakten mellom partene at det er tegnet eierskifteforsikring.
  • Signeringsdatoen på egenerklæringsskjemaet legges til grunn ved beregning av premien.
  • Premiebeløpet beregnes på bakgrunn av salgssummen.
  • Egenerklæringsskjemaet er gyldig i 6 måneder, og må deretter fornyes.

Krav til Boligsalgs-/Tilstandsrapport Bolig gjelder følgende tilfeller:

  • Eiendom med egen gnr./bnr. og evt snr. og evt. fnr. (også rekkehus, tomannsbolig, og fritidsboliger) ved:
  • Dødsbo og andre tilfeller der selger/fullmektig ikke kjenner til eiendommen/ubebodd av selger siste 12 mnd
  • Oppgjørs-/honoraroppdrag
  • Salg av kombinasjonseiendommer

Det gis ikke rabatt på forsikringspremien der det er krav til Boligsalgs-/Tilstandsrapport Bolig. Ved oppgjørs-/honoraroppdrag gjelder for øvrig ikke pristaket.

Det er aldri krav til Boligsalgs-Tilstandsrapport Bolig ved salg av leiligheter (andel, aksje og selveier).
Dersom Boligsalgs-/Tilstandsrapport Bolig ikke foreligger etter kravene i vilkårene pkt. 5.1, kan Protector Forsikring ASA nedsette ansvaret, jf. FAL §4-8.